Kinderpsycholoog Myriam Wens Praktijk Loogenbergh

Myriam Wens

Kinderpsycholoog

Begeleidt kinderen en jongeren met psychische klachten.

Waarmee kan ik je helpen?

Bepaalde gebeurtenissen, zoals echtscheiding, een overlijden, gepest worden op school, … kunnen het leven van een kind/jongere serieus op zijn kop zetten. Soms zijn er ook minder zichtbare zaken waardoor een kind/jongere uit balans raakt en zich niet goed voelt. Sommige van deze moeilijkheden raken spontaan of met wat hulp (van mama, papa of een andere volwassene) opgelost. Maar soms is er meer nodig.

  • emotionele moeilijkheden (laag zelfbeeld, onzekerheid, depressieve klachten, angst…)
  • problemen op school (faalangst, pestgedrag, moeilijk sociaal contact…)
  • onverklaarbare buikpijn, hoofdpijn…
  • gedragsproblemen (boosheid, agressie, teruggetrokken gedrag, …)
  • rouw of ervaringen met verlies
  • trauma (seksueel misbruik, mishandeling, ongeluk, inbraak, brand…)
  • moeilijkheden n.a.v. echtscheiding, nieuw samengesteld gezin
  • ...

Daarnaast kan je ook als ouder bij ons terecht wanneer je ondersteuning, advies of begeleiding zoekt bij:

  • problemen in verband met bepaalde aspecten van de opvoeding
  • bezorgdheden over de ontwikkeling van je kind