Kinderpsycholoog Myriam Wens Praktijk Loogenbergh

Myriam Wens

Kinderpsycholoog en psychotherapeut i.o.

Begeleidt kinderen en jongeren en hun gezin

Waarmee kan ik je helpen?

Bepaalde gebeurtenissen, zoals echtscheiding, een overlijden, gepest worden op school, … kunnen het leven van een kind/jongere serieus op zijn kop zetten. Soms zijn er ook minder zichtbare zaken waardoor een kind/jongere uit balans raakt en zich niet goed voelt. Sommige van deze moeilijkheden raken spontaan of met wat hulp (van mama, papa of een andere volwassene) opgelost. Maar soms is er meer nodig.

 • emotionele moeilijkheden (laag zelfbeeld, onzekerheid, depressieve klachten, angst…)
 • problemen op school (faalangst, pestgedrag, moeilijk sociaal contact…)
 • onverklaarbare buikpijn, hoofdpijn…
 • gedragsproblemen (boosheid, agressie, teruggetrokken gedrag, …)
 • rouw of ervaringen met verlies
 • trauma (seksueel misbruik, mishandeling, ongeluk, inbraak, brand…)
 • moeilijkheden n.a.v. echtscheiding, nieuw samengesteld gezin
 • ...

Daarnaast kan je ook als ouder bij ons terecht wanneer je ondersteuning, advies of begeleiding zoekt bij:

 • problemen in verband met bepaalde aspecten van de opvoeding
 • bezorgdheden over de ontwikkeling van je kind

Je mag mij of mijn collega Stefanie rechtstreeks contacteren voor een afspraak!  

Kinderpsycholoog Stefanie Hesemans Praktijk Loogenbergh

Stefanie Hesemans

Kinderpsycholoog - psychodynamisch therapeut en oncopsycholoog i.o.

Begeleidt kinderen, jongeren, en hun gezin

Waarmee kan ik je helpen?

Opgroeien en groot worden kan een heleboel obstakels met zich mee brengen: Hoe maak ik vriendjes? Wie ben ik eigenlijk? Waarom voel ik me soms boos, verdrietig of bang?

Soms geraken kinderen of jongeren met zichzelf in de knoop, maakt het dagdagelijkse leven het hen even extra moeilijk of zetten ingrijpende gebeurtenissen hun leven op hun kop. Kinderen en jongeren kunnen dan in de war geraken van de intensiteit van hun gevoelswereld, geen blijf meer weten met zichzelf, zich machteloos en uitzichtloos voelen, kortom niet meer zichzelf zijn. Ook als ouders en gezin is het niet altijd gemakkelijk om je kind of jongere hierin te ondersteunen en hulp te bieden. Wanneer jullie samen even vast lopen, help ik jullie graag terug samen op weg.

Bij volgende thema's ondersteun ik jullie graag!

 • Belevingsonderzoek en speltherapie
 • Sociaal-emotionele moeilijkheden (laag zelfbeeld, perfectionisme, depressieve klachten, echtscheiding, pestgedrag automutilatie, suïcidale gedachten, autisme)
 • Rouw en verlies
 • Ondersteuning van kinderen en hun gezin bij kanker
 • Psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn, fecale impactie)
 • Trauma ( ongeluk, mishandeling, verwaarlozing, inbraak , brand)
 • Opvoedings- en ontwikkelingsvragen

Je mag mij of mijn collega Myriam rechtstreeks contacteren voor een afspraak!